Αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους της Αεροπορίας από 10 Νοεμβρίου 2019

Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2019

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή του της 1ης Νοεμβρίου 2019 αξιολόγησε τα δεδομένα των μεγάλων καθυστερήσεων αποπληρωμής από την Αεροπορία των λογαριασμών των φαρμακοποιών μελών του ΦΣΘ και αποφάσισε:

Την αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων και αναλωσίμων στους ασφαλισμένους της Αεροπορίας από 10 Νοεμβρίου 2019.

Οι φαρμακοποιοί καλούνται να καταθέσουν στο ΔΙΛΟΦ όλες τις συνταγές Αεροπορίας, ακόμα και των πρώτων 10 ημερών του μήνα, το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου 2019

 

Φαρμακευτικός Σύλλογος ΘεσσαλονίκηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails