Ενημέρωση από τον ΠΦΣ για την αλλαγή του ΦΠΑ στα φάρμακα

Προς

Τους Φ.Σ. της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώνονται από τις  αλλαγές του Φ.Π.Α. και της έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών όλα τα τιμολόγια συνταγών Ασφαλιστικών Ταμείων μέχρι 31/12/2010 πρέπει υποχρεωτικά να εκδοθούν με ημερομηνία 31/12/2010 .

Σημειώνουμε ότι σε κάθε άλλη περίπτωση πέραν της ημερομηνίας αυτής αποτελεί σοβαρή φορολογική παράβαση.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΘΕΟΔ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                 ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails