Ενημέρωση για το νέο Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ."

Αξιότιμοι κύριοι / κυρίες, 

 

το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ θα ήθελε να σας ενημερώσει για το νέο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.».

 

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» 2014 - 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). με κεντρικό στόχο την απόκτηση από πλευράς των φοιτητών μίας πρώτης εργασιακής εμπειρίας και προϋπηρεσίας καθώς  και την ομαλότερη μετάβαση και εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον σε σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους.

 

Το Πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο 2016 και από το Νοέμβριο ξεκινάει η Πρακτική Άσκηση για το νέο ακαδημαϊκό έτος (2016-2017).

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας Υποδοχής  δεν έχει καμία οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση απέναντι στο/στη φοιτητή/τρια και δε δημιουργείται καμία σχέση εργασίας μεταξύ των φοιτητών/τριών και των Φορέων Υποδοχής, αφού Εργοδότης των φοιτητών/τριών είναι η Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

 

Όπως γνωρίζετε, προκειμένου να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» είναι υποχρεωτική η εγγραφή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΆΤΛΑΣ», του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (βάσει του με ΑΠ. 16206/26.07.2013 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση). Το σύστημα αυτό αποτελεί μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους Φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή από τα Ιδρύματα. 

 

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Α.Π.Θ. θα πρέπει να εισάγετε θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΆΤΛΑΣ». ( http://atlas.grnet.gr )

 

Στη  σελίδα  του  Πληροφοριακού  Συστήματος  «ΆΤΛΑΣ»  υπάρχουν  αναλυτικές  οδηγίες τόσο για την εγγραφή ενός Φορέα Υποδοχής όσο και για τη δήλωση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα με την πιστοποίηση ή την  εισαγωγή  των  θέσεων  Πρακτικής  Άσκησης  ο  Φορέας  Υποδοχής  μπορεί  να  επικοινωνεί με το Γραφείο Αρωγής του Πληροφοριακού Συστήματος «ΆΤΛΑΣ» στο  τηλέφωνο 215 215 7860 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 - 17:00)

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εισαγωγή θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΆΤΛΑΣ», καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις περιόδους πρακτικής άσκησης ανά τμήμα.

 

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=584

 

Ελπίζουμε να σταθείτε αρωγός στην προσπάθεια μας.

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / πληροφορία είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

 

Με εκτίμηση,

 

Κορωναίος Αντώνης

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.

Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.

Τηλ: 2310997136, email: praktiki@auth.grΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails