«Κατάλογος φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης»

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!

Η νέα ΑΡΝΗΤΙΚΗ και ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ θα ισχύει

".... πέντε (5) ημέρες μετά την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών και σε κάθε περίπτωση την 20η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012"

σύμφωνα με το ΦΕΚ B΄ 3165/28-11-2012.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails