Οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση ανασφαλίστων πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Δείτε στο παρακάτω έγγραφο τις οδηγίες που αφορούν στην πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στο Σύστημα ΥγείαςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails