Επικοινωνήστε με το Σύλλογο:

Οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση ανασφαλίστων πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Δείτε στο παρακάτω έγγραφο τις οδηγίες που αφορούν στην πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στο Σύστημα ΥγείαςLogin-iconLogin