ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ-ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Ημερομηνία: 13/03/2019 08:33 πμ

Ζητείται νέος/νέα φαρμακοποιός για συστέγαση/ αποσυστέγαση σε φαρμακείο εν ενεργεία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937344769.


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails