Αναζήτηση εργασίας

Ημερομηνία: 28/08/2019 11:00 πμ

Πτυχιούχος Φαρμακοποιός με άδεια άσκησης επαγγέλματος αναζητώ πρωινή απασχόληση σε φαρμακείο της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας :6977037403.


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails