ΑΡΤΑΣ

Διέυθυνση: Κ. ΠΑΛΑΜΑ 28, 47100 ΑΡΤΑ
Τηλέφωνο: 2681022441
Φαξ: 2681022441

Πρόεδρος: ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διέυθυνση: ΣΚΟΥΦΑ 22, 47100 ΑΡΤΑ
Τηλέφωνο: 2681074484Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails