ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διέυθυνση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 134 & ΑΓΑΘΗΜΕΡΟΥ, 11854 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103410372, 2103450753, 2103450581
Φαξ: 2103459324
Ιστοσελίδα: http://www.pfs.gr/

Πρόεδρος: ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διέυθυνση: ΠΛΑΤΩΝΟΣ 3, 54631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310241977, 2310261027Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails