Εκδήλωση με θέμα "Πληροφορία και γνώση, όπλα για τους φαρμακοποιούς" το Σάββατο 4/10/2014
Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails