Αναζήτηση Εργασίας

Ημερομηνία: 12/04/2019 14:49 μμ

Βοηθός φαρμακείου με ολοκληρωμένη την πρακτική άσκηση, αναζητώ εργασία πλήρης ή μερικής απασχόλησης. Τηλ. επικοινωνίας 6980376120


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails