ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Διέυθυνση: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13, 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ
Τηλέφωνο: 2462028740
Φαξ: 2462028740

Πρόεδρος: ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Διέυθυνση: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 13, 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ
Τηλέφωνο: 2462028470Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails