➡ Α Ν Α Ζ Η Τ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ⬅

Ημερομηνία: 20/06/2019 11:15 πμ

❇ Απόφοιτη του Δ.Ι.Ε.Κ. Σίνδου, ειδικότητας Τεχνικών Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων.
❇ Ολοκλήρωση 8-μηνης πρακτικής, ως Βοηθός Φαρμακείου, με αρμοδιότητες στην Προώθηση και Πώληση Φαρμάκων.
❇ Εμπειρία στην παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων και στη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος mediWin.
❇ Γνώση Αγγλικής γλώσσας και Υπολογιστών.

⚫ Περιοχές Ενδιαφέροντος: Δυτική Θεσσαλονίκη, Κέντρο. Τηλ: 6996563220


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails