ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διέυθυνση: ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 20-24, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνο: 2741029778
Φαξ: 274107278

Πρόεδρος: ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διέυθυνση: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 61, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνο: 2741021114Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails