Αναζήτηση για πρακτική άσκηση

Ημερομηνία: 10/09/2019 12:20 μμ

Πτυχιούχος βοηθός φαρμακοποιού του 1ου ΕΠΑΛ Δημόκριτου Θεσσαλονίκης αναζητώ μια θέση για πρακτική άσκηση
Επισύναψη βιογραφικού :

https://drive.google.com/file/d/1PC4q6Gzfw7yDOIFUu6FJ047fqNBmfiWq/view?usp=drivesdk Τηλ: 6994156239


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails