Ενημέρωση για την «ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ» υπέρ των φαρμακοποιών

Ενημέρωση για την «ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ» υπέρ των φαρμακοποιών
      
      
Σχετικά με τις αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες διαφόρων φορέων από διαγνωστικά κέντρα ιδιωτικές κλινικές κλπ για «προκλητική εύνοια» των φαρμακοποιών από τον ΕΟΠΥΥ για τις πληρωμές των οφειλομένων από το 2011, ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε τα εξής:
Α. Οι φαρμακοποιοί με τις αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις τους επέβαλαν ουσιαστικά την ψήφιση του νόμου 4038 που ρυθμίζει τις πληρωμές των παλαιών οφειλών
Β. Οι φαρμακοποιοί ήταν οι μόνοι που ήταν τεχνικά έτοιμοι να εισπράξουν τα χρήματα αυτά. Υπενθυμίζουμε ότι οι φαρμακοποιοί είχαν υπογράψει τις προβλεπόμενες από το νόμο δηλώσεις και είχαν φροντίσει να γίνει η εκκαθάριση των παραστατικών.
Γ. Για τους λόγους αυτούς οι φαρμακοποιοί είναι οι μόνοι που μέχρι σήμερα έχουν εισπράξει τα οφειλόμενα του ΟΠΑΔ σε αντίθεση με όλους τους άλλους υγειονομικούς κλάδους.

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ
Όσον αφορά τις πληρωμές των υπολοίπων ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (ΤΑΥΤΕΚΩ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ κλπ) με δική μας πίεση  ψηφίσθηκε χθες τροπολογία  με την οποία ρυθμίζονται και οι πληρωμές των υπολοίπων ταμείων. Τo κείμενό της έχει ως εξής:
Άρθρο τέταρτο
6. Η παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
10. Ο ΕΟΠΥΎ για την αντιμετώπιση των παροχών προς τους ασφαλισμένους του και των δαπανών του δύναται να μεταβιβάζει πιστώσεις στους φορείς των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στον Οργανισμό είτε να εκδίδει χρηματικά εντάλματα δαπανών (συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας εν όλω ή εν μέρει) - παροχών των οποίων η αναγνώριση και η εκκαθάριση έχει διενεργηθεί από τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των ανωτέρω φορέων και της Γ.Γ.Κ.Α.».

Θα πρέπει να γίνει πλέον κατανοητό ότι η ομαλοποίηση των πληρωμών προς όλους τους παρόχους θα επέλθει μόνο όταν ο ΕΟΠΥΥ χρηματοδοτηθεί επαρκώς από την Κυβέρνηση και τα ασφαλιστικά ταμεία θα αποδίδουν χωρίς καθυστέρηση τις εισφορές.
Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων των υγειονομικών φορέων και όχι η γκρίνια περί δήθεν «προνομιακής μεταχείρισης»Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails