Επιστολή του ΓΓΔΕ Στρατού Σιμόπουλου για τους μετρόπληκτους Φαρμακοποιούς

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων

Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2014

Προς

Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

κ. Κυριάκο Θεοδοσιάδη


Αγαπητέ Πρόεδρε,


Η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο το οποίο υλοποιείται σήμερα στην πόλη μας και δημιουργεί για τα επόμενα χρόνια υπεραξίες στα ακίνητα, αλλά και στις παρακείμενες στους σταθμούς επιχειρήσεις.

Βέβαια, η περάτωση των εργασιών πέρα από τον αρχικά προγραμματιζόμενο χρόνο παράδοσης, σε συνδυασμό μάλιστα με την οικονομική κρίση, δημιουργούν σήμερα μεγάλα προβλήματα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από τα εργοτάξια του έργου.

Για το λόγο αυτό, με παρότρυνση και συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) έχει καταρτίσει ειδικό πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τα έργα κατασκευής. Σε αυτές μπορούν να συγκαταλέγονται και φαρμακεία μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τις 16 Ιουλίου 2014 και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων απαιτείται η έκδοση σχετικής βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Έργου Μετρό Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 40, 546 27 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 504700), με την οποία θα πιστοποιείται η παρουσία των επιχειρήσεων στις ζώνες επιρροής των εργοταξίων.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και συνεργασία.


Με εκτίμηση,
Στράτος Σιμόπουλος

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων ΈργωνΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails