Άνδρας ζητά απογευματινή απασχόληση σε φαρμακείο

Ημερομηνία: 10/09/2019 12:12 μμ

Αναζητώ να εργαστώ σε φαρμακείο στο χώρο των πωλήσεων ανδρικών καλλυντικών. Χωρίς εμπειρία.
Τηλ. Επικοινωνίας 6971540471


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails