Διευκρινίσεις ΕΟΠΥΥ σχετικά με την διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους (ν. 3816/2010) από τα φαρμακείαΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails