Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 του 2014

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης  ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2014 σύμφωνα με την  με αρ. 20/3/21-1-2014 απόφαση της επιτροπής ΕΛΚΕΠ (ΟΑΕΔ).

Όσοι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τον Σύλλογο, καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την ώρα 14.00 της Τρίτης 20 Μαΐου2014, στα γραφεία του Συλλόγου, Εθνικής Αντίστασης 173-175, Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά ή με φαξ στον αριθμό 2310 227 525 ή με email στο [email protected]

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails