Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα θετική λίστα

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε το νέο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί την υπ’ αριθ. Γ.Π./οικ. 108477 (ΦΕΚ 3376/Β΄/16−12−2014), Υπουργική απόφαση.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails