Αναστολή της επι πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους δημοσίου και άλλων 6 ταμείων

Σε αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων σε ασφαλισμένους επτά (7) Ασφαλιστικών ταμείων οδηγούνται οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης οι φαρμακοποιοί του Νομού από 1ης Οκτωβρίου δε θα δέχονται συνταγές των ασφαλιστικών ταμείων:

  • ΟΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
  • Στρατού
  • ΤΥΔΚΥ (Δημοτικών Υπαλλήλων)
  • ΤΥΔΕ (Δικηγόρων)
  • ΤΑΣ (Συμβολαιογράφων)
  • ΤΣΜΔΕ (Μηχανικών)
  • Εμπορικής Τράπεζας


Η συνολική οφειλή των ασφαλιστικών αυτών ταμείων ξεπερνά τα 30.000.000 € και σε ορισμένα εξ αυτών η καθυστέρηση ξεπερνά τους οκτώ (8) μήνες.

Παράλληλα συνεχίζεται η αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους Ασφαλισμένους του Λιμενικού που άρχισε τον Φεβρουάριο και σήμερα, 7 μήνες μετά, δεν έχει τακτοποιήσει την οφειλή που χρονολογείται από τον περσινό Οκτώβριο.

Η καθυστέρηση στην εξόφληση των συνταγών προς τους Φαρμακοποιούς έχει ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο που προβλέπεται από τις συμβάσεις, έχει ξεπεράσει κάθε έννοια λογικής και έχει ξεπεράσει προ πολλού τις οικονομικές αντοχές των φαρμακοποιών.

Η αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων για τους ασφαλισμένους των ταμείων αυτών πρακτικά σημαίνει ότι από 1ης Οκτωβρίου οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν εξ ιδίων το σύνολο της αξίας των φαρμάκων που προμηθεύονται και εν συνεχεία θα τα διεκδικούν μεμονωμένα από το ασφαλιστικό τους ταμείο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ασφαλιστικά ταμεία εκτός από τις τηλεφωνικές οχλήσεις, έλαβαν σχετική γραπτή προειδοποίηση και ακολουθεί στα μέσα του μήνα εξώδικη δήλωση.

Οι φαρμακοποιοί αναγκάζονται να καταφύγουν στο μέτρο αυτό διότι έχουν οδηγηθεί σε οικονομική δυσπραγία λόγω του μεγάλου ύψους της οφειλής και της μακροχρόνιας καθυστέρησης.

Ας σημειωθεί ότι οι φαρμακοποιοί εξοφλούν τους προμηθευτές τους εντός 30 ημερών και επί πλέον έχουν καταβάλει το ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος για πωλήσεις που δεν τους έχουν εξοφληθεί.

Εξυπακούεται πως αν κάποιο ταμείο τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του μέχρι την 1η Οκτωβρίου, θα εξαιρεθεί από την αναστολή.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails