Αναζήτηση εργασίας

Ημερομηνία: 28/05/2019 12:45 μμ

Έχω τελειώσει Ι. ΙΕΚ της ειδικότητας βοηθός φαρμακειου. Εχω πραγματοποίηση και την 6μηνη πρακτική μου.
Τηλ επικοινωνίας : 6980959639


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails