Μετατίθεται για όλα τα ασφ. ταμεία και το δημόσιο η έναρξη του νέου τρόπου χορήγησης των φαρμ. υψηλού κόστους την 1-5-09

ΑΠΟ ΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΟΤΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 1/5/2009 ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΟΠΑΔ).
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΙΚΑ) ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails