Επείγουσες διαγραφές από τις καρτέλες υπηρεσιών

Παρακαλούμε να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές στις καρτέλες υπηρεσιών:

23/10/2012 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Η ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΩΝ 5, 22, 25, Σ2 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 8 ΚΑΙ 27

15/10/2012 Καρτ. Νο   1 Δήμος Καλαμαριάς: Να διαγραφεί Παπασμύρη Χρύσα
Καρτ. Νο 16 Δήμος Καλαμαριάς: Να διαγραφεί Γιαννούλης Ευάγγελος
Καρτ. Νο 17 Ανατολικός Τομέας: Να διαγραφεί Βλαχάκη Αικατερίνη
Καρτ. Νο 21 Δήμος Καλαμαριάς: Να διαγραφεί Παπασμύρη Χρύσα
Καρτ. Νο 25 Δήμος Καλαμαριάς: Να διαγραφεί Παπασμύρη Χρύσα
Καρτ. Νο 31 Ανατολικός Τομέας: Να διαγραφεί Βλαχάκη Αικατερίνη
Καρτ. Νο 36 Δήμος Καλαμαριάς: Να διαγραφεί Γιαννούλης Ευάγγελος
Καρτ. Νο 37 Ανατολικός Τομέας: Να διαγραφεί Βλαχάκη Αικατερίνη
Καρτ. Νο Σ1 Δήμος Καλαμαριάς: Να διαγραφεί Παπασμύρη Χρύσα
Καρτ. Νο Σ4 Ανατολικός Τομέας: Να διαγραφεί Βλαχάκη Αικατερίνη

12/09/2012 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 16 ΚΑΙ 36 Ο ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ 1, 21, 25 ΚΑΙ Σ1 Η ΠΑΠΑΣΜΥΡΗ ΧΡΥΣΑΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails