Προθεσμία υποβολής προσφορών από Φορείς-Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για υλοποίηση προγράμματος ΛΑΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι Φορείς-Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ) για το τρέχον έτος σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, να υποβάλλουν τις προτάσεις/προσφορές τους εγγράφως και με το προσφορότερο μέσο στη γραμματεία του Φ.Σ.Θ. (Εθν. Αντιστάσεως 173-175) έως την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 14.00, προκειμένου να αξιολογηθούν.

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης         Διονύσιος Ευγενίδης

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails