Διευκρινήσεις για τ σωστή συνταγογράφηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ.121/08

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. Φ80000/19219/1747/11-9-08 ενημερωτική μας εγκύκλιος

      Με αφορμή παράπονα, που διατυπώνονται στην υπηρεσία μας από φαρμακοποιούς, σύμφωνα με τα οποία, ορισμένοι ασφαλιστικοί οργανισμοί περικόπτουν εκτελεσθείσες συνταγές φαρμάκων, επειδή δεν αναγράφεται επί της συνταγής η «δοσολογία» των χορηγουμένων φαρμάκων, κρίνεται σκόπιμο να σας επισημάνουμε  τα ακόλουθα:

      Ως γνωστό, ο θεράπων γιατρός υποχρεούται να συνταγογραφεί μία μονάδα (εμβαλάγιο) ιδιοσκευάσματος και μέχρι 2 εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο (άρθρο2 παρ.6). Στην περίπτωση δε που αναγράφονται περισσότερα των 2 εμβαλάγια, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του δοσολογικού σχήματος, προκειμένου να αιτιολογηθεί η μεγαλύτερη ποσότητα.

      Οι υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισμών κατά τον έλεγχο των συνταγών δεν θα πρέπει να περικόπτουν τις συνταγές, που περιέχουν μέχρι 2 εμβαλάγια, επειδή δεν αναγράφεται επί της συνταγής το δοσολογικό σχήμα, θεωρώντας ότι δεν είναι ορθά συμπληρωμένη η συνταγή. Σε συνταγές όμως, που περιέχονται περισσότερα από 2 εμβαλάγια και είναι απολύτως απαραίτητη η αιτιολόγηση αναγραφής μεγαλύτερης ποσότητας, η μη αναγραφή της δοσολογίας αποτελεί λόγο μη εξόφλησης της συνταγής.

      Πάντως, θα πρέπει να επιστήσετε την προσοχή των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών των ασφαλιστικών οργανισμών για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί φαρμακευτικής νομοθεσίας, του π.δ/τος 121/08 και των καταστατικών διατάξεων κατά τον έλεγχο των συνταγών και όταν γίνεται περικοπή - μη εξόφληση συνταγών να παρέχονται οι απαιτούμενες διευκρινήσεις στους φαρμακοποιούς.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜ. ΜΑΜΜΩΝΑΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails