Ένταξη οίκου ΝΑΥΤΟΥ στον ΕΟΠΥΥ

Από 1/4/2012 ο Οίκος Ναύτου εντάσσεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με συνταγές ηλεκτρονικές η χειρόγραφες τύπου ΙΚΑ. Τα ΦΥΚ χορηγούνται όπως στον ΟΓΑ.

Δείτε ΕΔΩ με την σχετική ανακοίνωσηΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails