ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διέυθυνση: ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2467061577
Φαξ: 2467080359

Πρόεδρος: ΜΙΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
Διέυθυνση: 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 4, 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2467022529Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails