ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες προς παρόχους για τη χορήγηση αναλώσιμων υλικών σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών Φορέων

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τους παρόχους πως στο εξής για τη χορήγηση αναλώσιμων υλικών (Ιατροτεχνολογικά, ΣΕΔ, Αναπνευστικά, Ορθοπεδικά κλπ) σε Ευρωπαίους Ασφαλισμένους μέσω του e-ΔΑΠΥ θα πρέπει να επισυνάπτουμε στην εκτέλεση της γνωμάτευσης φωτοαντίγραφο ενός από τα παρακάτω:

  1. Της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή
  2. Του Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) ή
  3. Της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Επιπρόσθετα πρέπει υποχρεωτικά το αντίγραφο αυτό να σαρωθεί σε αρχείο pdf (Acrobat Reader) και να φορτωθεί στο e-ΔΑΠΥ κατά την εκτέλεση της γνωμάτευσης.

Επιπλέον καταργείται πλέον το έντυπο επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου ή το Ατομικό Δελτίο Χρέωσης Ασθενούς που χρειάζονταν ως τώρα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος στο αρχείο παρακάτω:Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails