ΚΟΖΑΝΗΣ

Διέυθυνση: Ξ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 19, 50100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνο: 2461034652, 2461022139
Φαξ: 2461025989, 2461022139

Πρόεδρος: ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διέυθυνση: ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 37, 50100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνο: 2461038639Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails