Εξετάσεις φαρμακοποιών για άδεια άσκησης επαγγέλματος περιόδου Μαρτίου 2010

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Σας πληροφορούμε ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης Επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου Μαρτίου 2010, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ ως εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1-3-10
09:00 π.μ.-12:00 μ.μ. Έλεγχος Φαρμάκων
12:00 μ.μ.-15:00 μ.μ. Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων.

ΤΡΙΤΗ 2-3-10
09:00 π.μ.-12:00 μ.μ. Εκτέλεση συνταγών
12:00 μ.μ.-15:00 μ.μ. Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ (ή ΓΡΑΠΤΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3-3-10
09:00 π.μ.-12:00 μ.μ. Ελληνική Φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία
12:00 μ.μ.-15:00 μ.μ. Φαρμακευτική Εμπορευματολογία - Στοιχεία Ιστορίας - Νομοθεσία

ΠΕΜΠΤΗ 4-3-10
9:00 π.μ.-12:00μ.μ. Φαρμακολογία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-3-10
9:00 π.μ.-12:00μ.μ. Τοξικολογία

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να περιέλθουν στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής (Μοναστηρίου 15, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313 330846) το αργότερο μέχρι 24-2-2010.
Οι υποψήφιοι θα δηλώσουν συμμετοχή με το παραπεμπτικό τους, τη Δευτέρα 1-3-2010 και ώρα 9:00 π.μ. στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.
Παράκληση, να αποστέλλονται στην Υπηρεσία σε φωτοτυπία όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι στις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails