Διευκρίνηση της UNI-PHARMA για την συνταγογράφηση των SALOSPIR® & TREBON-N®

Θέμα:Συνταγογράφηση τωv φαρμακευτικώv προϊόvrωv SALOSPIR® & TREBON-N®

Μετά τη χθεσινή δημοσίευση του ΦΕΚ υπ'αρ.740/28.05.2010, σας διευκρινίζουμε ότι το SALOSPIR® που αναγράφεται αφορά τα απλά & αναβράζοντα δισκία και κοκκία. Τα επικαλυμμένα δισκία των 80-, 100-, 160-, 325- και 500-mg χορηγούνται «Με Ιατρική συνταγή».
Το TREBON-N® που αναγράφεται αφορά τη σκόνη για πόσιμο εναιώρημα. Τα κοκκία για πόσιμο διάλυμα μιας δόσης των 100-, 200- και 600-mg χορηγούνται «Με Ιατρική συνταγή».
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
 
Για την UNI-PHARMA
Ιουλία Κλ. Τσέτη
Δ/νουσα ΣύμβουλοςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails