Ανανέωση της προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς προς τα μέλη του ΦΣΘ για χρήση τερματικών POS

Μετά την επιστολή του ΦΣΘ προς όλες τις τράπεζες για τη μείωση κόστους χρήσης POS, ακολουθεί η επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς προς το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Η ουσιαστική αλλαγή από ότι ίσχυε έως τώρα βρίσκεται στο άρθρο 5. Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails