Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση τη Δευτέρα 8/11 με θέμα τον ΟΠΑΔ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε   έκτακτη  Γενική  Συνέλευση των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Πρόταση του Δ.Σ. πρός έγκριση από τη Γ.Σ. περί αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ από 15-11-2010 που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8-11-2010 στο συνεδριακό κέντρο «POLIS» (Ταγαράδες) και ώρα 6.00 μμ.

Συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε την 29η- 9-2010 στον ίδιο χώρο, αποφασίσθηκε το Δ.Σ. να χειρισθεί την προοπτική αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ, συνεκτιμώντας στη διάρκεια του Οκτωβρίου όλες τις παραμέτρους δηλ. την έγκριση ή μη κονδυλίων, την τοποθέτηση ελεγκτού ή ελεγκτών φαρμακοποιών στην ΥΠΑΔ Θεσ/νικης και όλα αυτά σε συνδυασμό με τις εξελίξεις των θεσμικών θεμάτων του κλάδου (το λεγόμενο «άνοιγμα επαγγέλματος»).

Πραγματικά στη διάρκεια του Οκτωβρίου εγκρίθηκε κονδύλιο 11.000.000 € για τα φαρμακεία της Θεσ/νίκης, χωρίς να προβλεφθεί όπως ζητήσαμε επί πλέον επιχορήγηση 3.000.000 € για τα 350 φαρμακεία που είχαν μείνει απλήρωτα κατά την προ διμήνου πληρωμή.

Ως προς το θέμα του προσωπικού μετακινήθηκε εντός του Οκτωβρίου μια φαρμακοποιός αντί των δύο που ζητήσαμε, από την ΥΠΑΔ  Δράμας.

Έτσι άρχισε σιγά-σιγά η διαδικασία ελέγχου των συνταγών αρχικά των 350 φαρμακοποιών που είχαν απομείνει απλήρωτοι και τώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές έχει αρχίσει ο έλεγχος των συνταγών Φεβρουαρίου που κατατέθηκαν αρχές Μαρτίου. Θα ακολουθήσει η αποστολή των ελεγμένων λογαριασμών στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νοσηλειών (Εντελλόμενα), εν συνεχεία θα επιστραφούν στην ΥΠΑΔ, όπου θα αναζητηθούν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες προκειμένου να σταλούν στην Τράπεζα.

Δυστυχώς όλος αυτός ο μηχανισμός ξεκίνησε να λειτουργεί στα μέσα Οκτωβρίου, οπότε και εγκαταστάθηκε η ελεγκτής φαρμακοποιός με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να έχουν εξοφληθεί μόνο 250 φαρμακεία.

Στο μεταξύ παραμένουν ανέλεγκτοι 8.000 λογαριασμοί (Φεβρουαρίου – Σεπτεμβρίου) οι οποίοι ελέγχονται με ρυθμό 20-30 φακέλων ανά ημέρα, προκειμένου να προωθηθούν για τα περαιτέρω.

Στην διάρκεια του Οκτωβρίου ο Πρόεδρος του Συλλόγου επισκέφθηκε επανειλημμένα την ΥΠΑΔ και τα εντελλόμενα προκειμένου να επιτύχει επιτάχυνση των ρυθμών χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις. Ζητήθηκε η παρέμβαση του Προέδρου του ΟΠΑΔ, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να γίνει αντιληπτή κάποια ορατή βελτίωση. Ο ρυθμός που ακολουθείται είναι υπερβολικά αργός, τα γραφειοκρατικά γρανάζια δεν έχουν καμία διάθεση να κινητοποιηθούν και φυσικά η συμπληρωματική επιχορήγηση που ζητήθηκε δεν έχει πραγματοποιηθεί παρά την παρέλευση 30 ημερών από τότε που ζητήθηκε.

Παράλληλα οι μέρες κυλούν, νέες συνταγές συγκεντρώνονται, νέοι λογαριασμοί υποβάλλονται και το χρέος μεγαλώνει.

Τελευταία γραπτή επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΟΠΑΔ έγινε 1η-11-2010 με την επιστολή που επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους το Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίασή του της 1ης- 11-2010

αποφάσισε ομόφωνα

να εισηγηθεί στην Γ.Σ. του Συλλόγου που συγκαλεί για τον λόγο αυτό εκτάκτως

 την αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ από 15-11-2010.

Το Δ.Σ. είναι αποφασισμένο (εφ’ όσον εγκριθεί από τη Γ.Σ.) να προχωρήσει στην αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων, κάνοντας γνωστό προς κάθε πλευρά ότι δεν πρόκειται για μια ακόμη άσκηση πίεσης προς τον ΟΠΑΔ , αλλά για μια απόφαση που θα την υλοποιήσουμε διότι δεν έχουμε άλλα περιθώρια υπομονής και οικονομικής αντοχής.

Μέχρι σήμερα εξαντλήσαμε και με το παραπάνω την καλή μας διάθεση, την επιθυμία μας να μη ταλαιπωρήσουμε τους ασφαλισμένους και ακόμη να μη δώσουμε λαβές σε κακοπροαίρετους κριτές που περιμένουν στη γωνία για να εκθέσουν και συκοφαντήσουν τον κλάδο.

Όμως έως εδώ. Δεν έχουμε πλέον άλλα περιθώρια. Και ακόμη χειρότερα, δεν βλέπουμε καμία προοπτική.

Γι’ αυτό σας καλούμε για μαζική συμμετοχή στη Γ.Σ. και για αποφάσεις που θα στηρίξουμε όλοι μαζί για το κοινό καλό.

 

Σημείωση: Εφ’ όσον η Γ.Σ.  εγκρίνει την αναστολή χορήγησης από 15-11-2010, οι συνταγές που θα έχουν εκτελεστεί μέχρι την 14η -11-2010, θα κατατεθούν στον Σύλλογο το χρονικό διάστημα 15-19/11/2010.


Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος              Ο ΓραμματέαςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails