Αρνητική λίστα φαρμάκων σε ισχύ από τις 2 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 559Β/8.4.2011 δημοσιεύθηκε ο κατάλογος των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο κατάλογος αναθεωρείται και συμπληρώνεται τουλάχιστον κατ’ έτος από την Ειδική Επιτροπή κατάρτισης συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 2.5.2011.

Επισυνάπτεται το σχετικό Φύλλο της Κυβερνήσεως.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails