Διευκρίνιση σχετικά με νέα αρνητική και θετική λίστα

Διευκρινίζουμε ότι οποιαδήποτε νέα θετική και αρνητική λίστα,θα ισχύσει εφόσον δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.
Επομένως οι ανακτηθείσες στο site του ΕΟΦ λίστες δεν ισχύουν μέχρι την δημοσίευση τους σε ΦΕΚ και την έκδοση σχετικής εγκύκλιου από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails