Παράταση για κατάθεση συνταγών Ιουνίου έως Παρασκευή 10/7/2015. Υ.Δ. για όσους δεν μπορούν να έχουν Φορ. Ενημερότητα
Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails