Επικοινωνήστε με το Σύλλογο:

ΙΚΑ: Νέος τρόπος πληρωμής εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα από 5 Σεπτεμβρίου 2016

Διαβάστε παρακάτω την εγκύκλιο του ΙΚΑ για την καταβολή των τρεχουσών εισφορών και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα πραγματοποιείται στα πιστωτικά ιδρύματα από την 5η Σεπετεμβρίου 2016 υποχρεωτικά. Επικοινωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες με τους λογιστές σας.Login-iconLogin