Επικοινωνήστε με το Σύλλογο:

ΠΦΣ: Παρατηρήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του ΠΦΣ για τις άδειες και τις εταιρίες φαρμακείων

Δείτε στο παρακάτω αρχείο όλες τις παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ (Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 36277/2015 (ΦΕΚ Β ́ 1445)) 

 Login-iconLogin