Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Β' εξαμήνου 2011 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικώνΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails