Γ.Σ των μελών του Φ.Σ.Θ στις 31/10/2007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-18 του νόμου 3601/28 περί συστάσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Καλούμε

Τα μέλη του Φαρμακευτικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης σε  Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 18.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 18.00 στη συνεδριακή αίθουσα του Συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)       Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου

2)       Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων

3)       Έγκριση προϋπολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2008

4)       Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ. έτους 2007

5)       Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2006

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος              Ο ΓραμματέαςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails