Απαλλαγή υποχρέωσης υποβολής ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας στο ΙΚΑ

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι ΔΕΝ χρειάζεται πλέον να καταθέτουμε Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα για την πληρωμή των λογαριασμών μας στο ΙΚΑ, γιατί το ΙΚΑ τις αναζητά αυτεπάγγελτα.
Αυτό δεν ισχύει για όσους συναδέλφους έχουν ειδικές ρυθμίσεις με τις Δ.Ο.Υ. και τα τμήματα εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίζουν οι ίδιοι τα παραπάνω δικαιολογητικά, όπως και πριν.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails