Πρακτική Άσκηση

Ημερομηνία: 28/03/2019 07:49 πμ

Στόχος μου είναι η εκπλήρωση της εκπαίδευσης μου όπου περιλαμβάνει εκμάθηση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, γαλλικών σκευασμάτων, αποθήκη, και μάρκετινγκ.
(Ή όσα περισσότερα είναι δυνατόν)
και πλήρη γνώση της λειτουργίας ενός φαρμακείου ώστε να μπορέσω μετέπειτα να ακολουθήσω το επάγγελμα. Έχω μεγάλη όρεξη για μάθηση και ανυπομονώ να μάθω την δουλειά οσο καλύτερα γίνετε.
Προϋπηρεσία 4 μήνες σε φαρμακείο. (Θα επιθυμούσα να κάνω την πρακτική μου σε κεντρική ή δυτική Θεσσαλονίκη) Τηλ: 6981865668


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails