Ζητείται Φαρμακοποιός με Εμπειρία για συνεργασία στην περιοχη της Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία: 03/09/2019 09:46 πμ

Ζητείται αδειούχος φαρμακοποιός με εμπειρία σε κατάστημα φαρμακείου για συνεργασία στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).
Τηλ: 6938396591


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails