ΗΜΑΘΙΑΣ

Διέυθυνση: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 49, 59100 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλέφωνο: 2331022968
Φαξ: 2331022968

Πρόεδρος: ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διέυθυνση: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 49, 59100 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλέφωνο: 2331022968Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails