ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Διέυθυνση: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ- ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6, 24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλέφωνο: 2721023156
Φαξ: 2721093267

Πρόεδρος: ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διέυθυνση: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 91, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλέφωνο: 2721021935Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails