ΠΦΣ: Απόφαση ΔΣ για την χορήγηση αναλίωσμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 27.12.2016

Συνεδρίασε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με θέμα  την  υποχρεωτική πιστοποίηση των φαρμακείων  για την χορήγηση αναλωσίμων υλικών.

Tο ΔΣ  ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε ότι:

·        Δεν υπογράφεται σύμβαση που θα προβλέπει την υποχρέωση για την απόκτηση Βεβαίωσης  Πιστοποίησης  σύμφωνα με την ΥΑ : Δυβδ/Π οικ/1348/7-1-2004

·        Δεν αποδεχόμαστε την πληρωμή για τα αναλώσιμα υλικά στους 3 μήνες

·        Και τέλος εξουσιοδοτείται το  προεδρείο να προχωρήσει στην υπογραφή σχετικής Σύμβασης  μόνον εφόσον  γίνουν  δεκτές οι προτάσεις μας

Το προεδρείο και η νομική υπηρεσία του ΠΦΣ συνεχίζουν  τις επαφές  με τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου η οποιαδήποτε σύμβαση υπογραφεί, να είναι προς όφελος των Φαρμακοποιών και να μην προκαλεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση σε βάρος τους. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails