Οι συνταγές φαρμάκων που συνταγογραφούνται από οδοντιάτρους δεν απαιτείται να φέρουν σφραγίδα Συμβεβλημένος με τον Ο.Π.Α.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.)

(Ν.Π.Δ.Δ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 17/6/2011

Αρ. πρωτ. οικ. 46

 

ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Κοινοποίηση: σε όλου τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

 

Θέμα: Εκτέλεση συνταγών

 

Σε συνέχεια της προφορικής επικοινωνίας μας, σας ενημερώνουμε ότι οι συνταγές φαρμάκων που συνταγογραφούνται από οδοντιάτρους δεν απαιτείται να φέρουν σφραγίδα "Συμβεβλημένος με τον Ο.Π.Α.Δ.", καθώς οι οδοντίατροι δεν αποτελούν κατηγορία που συμβάλλεται με τον Ο.Π.Α.Δ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Λέκτορας Πανεπιστημίου ΠελοποννήσουΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails