Δημοσιεύτηκε το Π.Δ για τη διάθεση των 89 νοσοκομειακών φαρμάκων και από τα ιδιωτικά φαρμακείαΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails